Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 17 juni 2009

När man är en glad pensionär, då kan man eller så kan man inte.

De kommande åren sänks pensionerna. För det stora flertalet.
Anna Hedborg – idag generaldirektör i Regeringskansliet och en av hjärnorna bakom det nya pensionssystemet – tillhör dock inte förlorarnas skara. Hon får en rundligt tilltagen pension när hon fyller 65 år.

Detta visar en kartläggning av pensionerna för de elva män och kvinnor som var med och arbetade fram det nya pensionssystemet.

Anna Hedborg, nu generaldirektör i regeringskansliet, är det mest kända namnet av arkitekterna.
När hon själv blir ålderspensionär i höst behöver hon inte oroa sig över de kärva ekonomiska läget och att inte kunna betala räkningarna.
Enligt statens pensionsverk, SPV, får hon 37 962 i statlig pension. Till det kommer två tilläggsförsäkringar som totalt ger 4 984 kronor och den allmänna pensionen som lägst ger 11 900 kronor.
Totalt kan Hedborg kvittera ut minst 54 846 kronor som pensionär varje månad.

Socialdemokraten Ingela Thalén har redan gått i pension. Vid sidan av den allmänna pensionen har hon även riksdagsmannapension och chefspension. Totalt kvitterar hon ut minimum 47 191 kronor i månaden.

Folkpartisten Bo Könberg, numera landshövding, var en annan i pensionsgruppen. När han fyller 65 år nästa höst får man minst 19 389 kronor i riksdagsmannapension. Med den allmänna pensionen kvitterar han ut som lägst 31 289 kr varje månad.

De flesta av dem omfattas helt eller till betydande del av det gamla och mer förmånliga systemet.

Är då detta något att uppröras över ? Pensionerna speglar väl också att dessa personer haft hyfsade löner och långa karriärer.
Men visst, jag känner många med lika långa och mera slitsamma karriärer som inte kommer i närheten av nämnda pensioner.
Men ingen har väl heller påstått att pensionssystemet skall spegla någon form av rättvisa.