Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 3 april 2010

Röda Korsets glans falnar allt mera

Den 9 februari berörde jag senast hur Bengt Westerberg skodde sig som ordförande för Röda Korset.

Nu är det dags igen att notera att girighet och egenintresse väger tyngre än engagemanget för världens behövande människor.

Vad beror det på att personer där uppe i samhällstoppen plötsligt överger de ideal de sagt sig stå för och ser sig som värda mera än andra ?