Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 3 juni 2010

Partipiskan viner

Riksdagsledamoten Solveig Ternström (C) beklagar sig ånyo över att hon känner sig tvingad att rösta i en viss riktning för att tillfredsställa partiet. Är detta hennes enda egna fråga. Jag hör aldrig Solveig Ternström häva upp sin stämma annat än när hon känner sig slagen av partipiskan.

- ”Det här blir ett väldigt tydligt bevis på partipiskan och att det är ett stort hål i vår demokrati”, beklagar sig Solveig Ternström. Politikens villkor är många kan jag anta, partilojalitet troligen ett av dessa. Inte så överraskande ens för mig som ickepolitiker. Solveig Ternström borde ha studerat politikens villkor noggrannare innan hon valde att kandidera. Hon bör väl rösta som hon tror att hennes väljare förväntar sig. Det visar sig vid nästa val om hon varit rätt ute.

Trycket ökar på Kommunfastigheter Örebro

I dagarna är det säkert ett antal chefer / tjänstemän och politiker i Örebro kommun som är smått svettiga och oroliga för vad som ska uppdagas vid den totalrevision som nu gör av Kommunfastigheter Örebro och dess verksamhet. Många ångrar säkert bjudmiddagar och andra gåvor dom fått.

Det är bra att allt kommer i dagen. Inte i första hand för att hänga enskilda personer utan mera för att sätta stopp för de systemfel som måste råda i KFÖ vilket i slutändan leder till att ingen längre reagerar utan bara konstaterar " så här har man alltid gjort". Att detta innebär att man gjort fel och t o m i strid med gällande lagstiftning är det ingen som reflekterat över.

Fredrik Reinfeldt hjälplöst bakom

Dagens Svenskbladet levererar som så ofta nya friska nyheter. Denna gång är det ett nytt grepp av Moderaterna. Något att ta fasta på för den som vill platta till Fredrik Reinfeldt. Känner du för att sätta dig på statsministern så kan du nappa på detta erbjudande.

"Efterlyst" och Leif G W Persson?

Leif GW Persson slutar med "Efterlyst".

Vem kommer att sakna honom? Ja, trots att han ger ett allt tröttare intryck så är den gamle lufsen fortfarande en frisk fläkt i sammanhanget. Han är inte så tillrättalagd och underdåning som de flesta statstjänare är. Han vågar sticka ut och ha åsikter och besitter tveklöst ett stort kunnande på brottslighetens arena. Jag kan t o m stå ut med att jag ibland inte ens hör vad han säger när han halvsovande mumlar fram statistiska fakta.

Nu är det väl ändå så att GW också vädrar både morgonluft och mera stålar när han förstått att TV-kanalerna kommer att slåss om hans medverkan vilket förstås också innebär att hans böcker kommer att sälja ännu bättre. Nej, jag har inte läst något av honom. Inte beroende på att han är dålig utan helt beroende på att deckare inte ger mig någon litterär tillfredsställelse.

Det blir inte lätt att hitta en ersättare. Det ska inte vara bara en kompetent och kunnig person utan dessutom en personlighet som går fram i rutan.

Gårdagens 20-årsjubileumsprogram vasr nog det sämsta "Efterlyst" jag sett. Oengagerat och sällsynt vimsigt, totalt olikt det " Efterlyst" jag brukar se. Varför Beatrice Ask och Tomas Bodström medverkade begriper jag inte. Visst, det är väl intressant med en f d och nuvarande Justitieminister men ingen av dom bidrog med något vettigt. Tvärtom såsade dom till t ex diskussionen om skadestånd så att det frågetecknet blev större i stället för att rätas ut. Inte minst Tomas Bodström som ivrigt sa sig vilja bringa klarhet i frågan om skadestånd i Sverige. Det blev bara rörigare, särskilt för alla ickejurister ovana vid rättegångar och vad som där utspelar sig.