Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 12 december 2011

klimathotet

Att värna om miljön och ta klimathotet på allvar är en av de få saker som det synes ha rått enighet om världen över. I och med Kanadas avhopp från Kyotoavtalet så börjar nu även denna fasad att krackelera.
Är det månne en ny trend på gång. Oroväckande i så fall.