Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 2 november 2014

Egocentrisk galenskap


Så tänker väl en sann egocentriker.


Att sorteras in under dagens rubrik är knappast eftersträvansvärt. En som ändå har en given plats är Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan som byggt sig ett nytt presidentpalats för  2 ½ miljard.  200.000 kvm fördelat på 1.000 rum.  Ja, om detta finns väl inte mera att säga.