Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 10 december 2008

Nobelfesten

Efter att ha följt Nobelfesten under hela kvällen så behövs en god natts sömn innan reflektioner kan formuleras kring denna fantastiska tillställning.

Möjligen har jag något ytterligare att tillägga i ämnet i morgon.

En titt i backspegeln - Eftertanke

Inte sällan blickar jag tillbaka på inlägg jag gjort på min blogg. Speciellt inlägg där jag varit okritisk eller kategorisk. Uppslaget till en titt i backspegeln kan bero på nya insikter beroende på nåt nytt jag läst eller på att jag träffat nya människor eller helt enkelt att jag ertappar mig själv med att ha "varit ute och cyklat". Ett sådant inlägg var den 3 dec. om dödssynden HÖGMOD och frikyrkorörelsen där jag valde att från en tidningsartikel okritiskt och instämmande återge hur en person upplevt sin uppväxt i frikyrkorörelsen.
Även om också jag har en uppfattning om frikyrkorörelsen så inser jag att jag inte okritiskt kan såga hela rörelsen. Där liksom inom andra sammanslutningar i samhället finns olika människor som både agerar olika och uppfattar omgivningen och budskapet olika och dessutom agerar utifrån helt skilda syften. Människor som befinner sig i de mest skilda skeden i livet, från livskris till lycka.

Vad vill jag då säga med detta ? Jo,

  • Sällan är något bara ont eller gott, bara svart eller vitt ? Det finns alltid nyanser. Nyanser som vi människor uppfattar olika och gör våra egna tolkningar av. Nyanser som får oss att dra slutsatser. Slutsatser som ibland blir kategoriska, på gränsen till högmod.