Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 6 mars 2011

Sossecirkusen fortsätter

Socialdemokraterna fortsätter att visa att man är ett parti i upplösning. Nu försöker man t o m göra nåt stort av att Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare. Who cares? Varför gick han inte med Mona Sahlin?

Ibrahim Baylan slår sig dessutom för bröstet och tycker att han fullgjort sitt uppdrag, eller som han uttrycker det: "manegen är krattad".
Tja, jag skulle nog inte vilja gå så långt utan nöja mig med att konstatera att "cirkusen fortsätter".

Man eller kvinna, Socialdemokraterna behöver inte ytterligare en "clown". Eller är det just en clown dom behöver? I stället för en gråsten.

Fotboja för ungdomar

Regeringen föreslår fotboja för ungdomar i åldern 15-17 år när de dömts till sluten ungdomsvård. Detta som en åtgärd för att minska återfallen.
Redan den 3 juli 2009 skrev jag ett inlägg om en sådan påföljd så därför behöver jag inte här upprepa hela mitt resonemang.

Viktigast är väl att vare sig sluten ungdomsvård eller fängelse för ungdomar har visat sig särskilt effektivt så jag tycker att det är bra att tänka i nya banor.

Mat och påklädning viktigare än syretillförsel?

Korkad rubrik, eller hur? Men den är berättigad när jag läser en artikel om ännu en idiottolkning av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrare).Jag har själv konfronterats med vansinnestolkningar av denna lagstiftning men har sedan länge lagt detta bakom mig och vill egentligen inte ödsla energi på att skriva om detta. Kan dock inte göra annat när jag läser om hur samhället förnekar en 15-årig kille ett normalt liv.

Att inte kunna få luft/syre ses inte som "betydande svårigheter i den dagliga livsföringen" vilket lagen kräver." Att inte kunna ta på sig strumpor och skor är däremot "betydande svårigheter i den dagliga livsföringen". Om lagstiftning ska tolkas så bokstavligt, då behövs väl inga jurister, eller för den delen människor över huvd taget för att tolka lagen. Hjälp! Jag skäms både som vuxen och svensk.

Jag hoppas att det snabbt ordnar sig för den här killen så att han kan få uppleva något av allt spännande och nytt som hör tonåren till.