Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 26 april 2013

KönsneutralismKönsneutralism är så vitt känt ett ord som inte används särskilt frekvent. Finns det ens? Om inte så är det nog inte långt borta. Bland andra behjälpliga till detta är Stockholmsskolan Södra Latin som nu inför  en tredje typ av omklädningsrum. Förutom omklädningsrum för män  och för kvinnor ska det finnas ett könsneutralt omklädningsrum på Södra Latin. Företrädare för Södra Latin kan väl därför sorteras in i facket könsneutralister.

Jag tycker mig ha ett öppet sinnelag och är den förste att acceptera människors olikheter. Vi är inte alla stöpta i samma form och ska då förstås oxå tillåtas vara annorlunda. Mitt öppna sinnelag till trots så får jag dock allt svårare att följa med i utvecklingen. Det kan väl kanske betecknas som rätt normalt när jag nått 60+. Jag är dock inte helt säker på att den allt mera tilltagande öppenheten i samhället för avvikelser från den traditionella normen kommer att göra det enklare att växa upp i det framtida Sverige.

Dessutom, vilken utmaning för framtida politiker. Kanske får vi oxå ett nytt parti. Ki, Könsneutralt initiativ. Inte att förväxla med det redan befintliga Fi , Feministiskt initiativ.  Ett problem är förstås att Ki,  redan är upptaget av Karolinska institutet. Kanske får det bli Hen-partiet. Inte helt opassande då beteckningen hönsgård inte känns så fjärran.
Visst är det en allt komplexare värld vi går till mötes.