Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 28 december 2008

Utsökt mellandagsmåltid

Så här i mellandagarna så finns kanske "rester" att ha som bas i måltider. Idag undfägnas jag en pastamåltid med en utsökt skinkostsås toppad med från den egna trädgården nyklippt timjan. MUMS !
Jo, det är möjligt att skörda färska kryddor från sin svenska trädgård i december. I vart fall i vår trädgård.

JO-anmälningar mot fängelser ökar

På ett år har antalet anmälningar till justitieombudsmannen (JO) ökat med 30 procent och på fem år har antalet anmälningar fördubblats.
De flesta anmälningar leder inte till någon åtgärd enligt JO Cecilia Nordenfelt.
Varken justitieombudsmannen eller kriminalvården är klara över varför så många intagna klagar över olika missförhållanden.


Några slutsatser måste väl ändå dras av detta ? Jag gör ett försök:
- fångarna är missnöjda. Ja, vem är nöjd med att sitta i fängelse.
- fångarna är understimulerade / har inte annat att göra än att klaga.
- fångarna får bristfälligt underbyggda / motiverade beslut vilket kan leda till klagomål i onödan
- bristande kommunikation mellan personal och fångar.
- det finns företeelser i Kriminalvården som det finns anledning att klagas på.
Jag vet för lite om dagens fängelsevardag för att själv ha en helt klar uppfattning. Dock undrar jag om inte utvecklingen de senaste fem åren inom kriminalvården har bidragit till att påtagligt öka fångarnas missnöje som då bl a tar sig uttryck i ökat antal anmälningar mot Kriminalvården.

Vad är det då som hänt ? Efter kriminalvårdskaoset 2004 så har det varit en rätt ensidig satsning på högre säkerhet vilket självklart påverkar det inre livet på våra fängelser. En säkerhetsupprustning var förstås nödvändig efter 2004 men månne har den fått ske på bekostnad av också nödvändig verksamhetsutveckling. Resurserna är som bekant begränsade.

Kriminalvården kan väl idag sägas på ett bra sätt fullgöra sitt uppdrag att hålla fångarna inne den tid de är dömda till fängelse.

Förhoppningsvis sker nu en minst lika kraftfull satsning på behandlingsinnehåll så att kriminalvården också bättre kan fullgöra sitt uppdrag att tillse att färre återfaller i brott. Inte minst vill jag se en fortsatt bred satsning på fångar med neuropsykiatriska funktionshinder. Funktionshinder som obehandlade alltför ofta är en väg in i missbruk och kriminalitet eller en returbiljett till fängelse.