Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 30 juni 2009

Jan Björklund kastar sten i glashus.

Jan Björklunds nya måltavla är grön.
I talet i Almedalen framställde han miljöpartisterna som svensk politiks främsta opportunister.
- Jag ser inget annat parti som i så hög grad låter sin politik styras av målet att erövra ministerposter, sade Björklund.
Må så vara. Folkpartiet är väl åndå inte dom som alltför högljutt ska kritisera andra partier för enkelspårighet.
Om nu Miljöpartiet tar opportunistpriset så tar den nya batongliberalerna (FP) med råge hem priset som främsta populistparti. Jag behöver väl inte exemplifiera utan nöjer mig med att peka på FP:s enkelspåriga och primitiva inställning inom områdena skola, invandring, rättsväsende.

söndag 28 juni 2009

Best things in life are free. That´s why I live in Södra Folkavi.


Varje dag när jag hämtat morgontidning eller post så stannar jag till med min elmoppe på återvägen för att njuta av den underbara utsikt som du ser på bilden. Jag kan sedan sitta tyst en lång stund och bara njuta av tillvaron. Den här bilden har jag inetsad i min hjärna så att jag kan framkalla den närhelst jag känner att stunden behöver lysas upp. En utmärkt medicin för att undantränga ev. dystra tankar. Tänk vilken ynnest att få bo i denna omgivning.

torsdag 25 juni 2009

Hårdare tag mot återfallsförbrytare - tveksam medicin

Regeringen vill ta hårdare tag mot återfallsförbrytare.
Den som begår många brott ska inte längre få straffrabatt.
– Jag tror att många retar sig på att personer som gång efter gång efter gång begår brott märker att det inte tas på allvar. Jag tror att det finns en allmän uppfattning att man bör skärpa straffen vad gäller återfall, säger justitieminister Beatrice Ask.

Varför alltid slå till hårdare mot de missskötsamma ? Varför inte försöka belöna de skötsamma ? Det finns inget stöd för att hårdare tag leder till färre brott.

Professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, tror inte heller på regeringens lösning.
– Fängelse ger snarare en ökning av återfall i brott och inte en minskning. Vi vet således att detta inte leder till förebyggande effekter och därför tycker jag inte att det är meningsfullt, säger han.


Jag tycker däremot att man gärna kan belöna fångar som sköter sina fängelsevistelser och som följer och genomgår de behandlingsprogram som erbjuds. Idag döms du t ex till 1 års fängelse. Du erhåller en omedelbar rabatt genom att frigivning sker vid 2/3-tid . Detta utan någon motprestation. Jag tycker att man skall dömas till t ex 1 år,och sedan också avtjäna detta år men genom god skötsamhet kunna få rabatt ner till 1/2-tid. Jag tror på positiv förstärkning och att ett sådant system skulle ge bättre resultat.
Härom året kom kriminalvårdskommitten med förslag om ett förmånssystem som t ex innebar att skötsamhet skulle premieras med att fången fick ha egna kläder, bättre besöksmöjligheter, ha mera utrustning på sitt rum, ökat utbud av fritidsaktiviteter mm mm. Ett enligt mitt förmenande i det mesta ogenomtänkt förslag. Redan då invände jag enligt följande:
-Inrättandet av ett förmånssystem är ett steg i rätt riktning. Dock borde den grundläggande förmånsmöjligheten vara att kunna väsentligt reducera sin strafftid genom skötsamhet. Grundregeln borde vara att det straff som utdöms också skall avtjänas, d v s att t ex 1 års fängelse är 1 års fängelse. Genom god skötsamhet så kan den dömde själv reducera strafftiden till 3/4, 2/3 och slutligen i bästa fall 1/2-tid. Att genast efterskänka 1/3 av det utdömda straffet är inkonsekvent tänkande t ex i förhållande till grundtankarna i kriminalvårdskommittens förslag.
Mitt föreslagna rabattsystem skulle förutom brottspreventiva effekter ha positiva effekter på platssituationen i Kriminalvården och stimulera ett bättre flöde mellan olika typer av anstalter, alltså ett bättre platsutnyttjande.

Men, detta räcker inte. Det är dags för det stora trendbrottet, att börja jobba långsiktigt och reellt förebyggande och inte bara prata om vikten av förebyggandeåtgärder. D v s gå in med tidiga insatser för de barn och ungdomar som tidigt avviker och redan tidigt i skolan uppvisar ett beteende som kan misstänkas leda in på fel vägar i livet. Alltså, långsiktigt tänkande, tidiga insatser. Det kommer att ta tid innan detta slår igenom men är på sikt betydligt mera verkningsfullt och bättre för både samhället och individen än att försöka hitta lösningar genom vedergällningsprincipen.

onsdag 24 juni 2009

Årets stora projekt

Nu är vårt stora projekt för 2009, utformning av en ny trädgård, inne i sin slutfas.
Mycket har hänt:

- justering av gångar mm för att underlätta min framkomlighet med "elmoppe" och rullstol.

- ersatt en del gräsyta med en grusinnergård med plats för planteringsarbete och samvaro. Här ska också muras en grill.

- växthuset är på plats på sagda grusinnergård. Det blev bedövande vackert och det skänker ett sällsamt lugn att sitta där inne i den nedgående solens ljus. Det blev premiär för denna ynnest igår kväll.

- poolområdet är totalförändrat. Pooldäcket omges nu av sten och grus med inslag av tuvor av olika grässorter. Viss avverkning av intilliggande skog har skapat en vidunderlig utsikt över fälten ända bort mot Kilsbergen.

- alla plattor har bytts ut mot gårdsgrus.

- de nya drivbänkarna frodas redan av grönska.

- rosenrabatt i båge mellan gårdslyktorna på plats. Rosen Louis Bugnet skall bli 1,2 meter. Blommar med små röda knoppar som bleknar till helt vit som utslagen blomma. I bågen skall placeras en vacker trädgårdsbänk för paus, samtal och eftertanke.

- vi har satt vårt vårdträd. Ett rosenhagtorn där vi redan fått uppleva den första blomningen med små vackra cerise/knallrosa blommor.

- en vit grind nere där grusgången upp mot husets entre börjar. Stolpar på plats, grinden under tillverkning.

När projekt Trädgård är klart så återstår allt härligt finlir vi kan ägna oss åt i vår trädgård. En trädgård ska / kan väl egentligen aldrig bli helt klar. Den undergår en fortlöpande livsprocess. En livsprocess som jag vill vara med i.

Av allt arbete som lagts ned i projektet så har min insats fått begränsas till planering och administration. Hur gärna jag än vill så kan jag inte längre ägna mig åt fysiskt kroppsarbete som förr i tiden. Men, som sagt, jag har deltagit intensivt i planeringen och får dessutom, utan begränsningar, till fullo glädjas åt resultatet.

Tack Camilla på Trädgårdsliv och Design, http://blog.tradgardsliv.info/tradgardsdesign/.
Utan din hjälp hade vi inte kommit på alla goda lösningar.

måndag 22 juni 2009

Fotboja för ungdomar

Som en del i en översyn av det svenska straffsystemet så föreslås fotboja för ungdomar.
Ja, varför inte. Något måste göras för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten. Detta är en slutsats jag kan dra efter 33 års arbete i kriminalvård varav väsentlig tid med just ungdomar.
Viktigt är dock att fotbojan åtföljs av kraftfulla stöd- och behandlingsinsatser liksom att det finns struktur och trygghet i den unges närmiljö, vardag och fritid.

Det är hos gruppen ungdomar som återfallsfrekvensen är som högst, 65%. I vissa brottskategorier så återfaller 85 %. Dessa nivåer är oacceptabela och oförsvarliga sett såväl ur ett individ- som samhällsperspektiv.

Fortfarande tycker jag dock att det är viktigast att arbeta förebyggande och långsiktigt vilket innebär tidiga insatser för barn och ungdomar som tidigt i livet uppvisar ett avvikande beteende och har svårigheter i det sociala samspelet. Detta är problematik som uppenbarar sig redan på dagis och i skolan.
Det är beklämmande att detta tankesätt av många ses som kontroversiellt. Många hävdar att detta är att stämpla barnen. I min värld är det att visa omtanke, ge möjlighet att hindra en negativ, inte sällan kriminell utveckling och bespara samhället såväl personligt som ekonomiskt lidande.

Tomas Bodström säger nej till förslaget med följande krystade motivering:– Beatrice Ask måste inse att fotboja är ett alternativ till fängelse, och vi ska inte ha barn i fängelse. Alla undersökningar visar att det är skadligt. Jag tycker att det här låter som ett lite desperat sätt att få uppmärksamhet.
Jag tycker att Tomas Bodströms resonemang andas minst lika mycket desperation. Visst, fotboja är ett alternativ till fängelse men det är inte fängelse. Vad är Tomas Bodströms alternativ?

söndag 21 juni 2009

Lång dag och kort natt.

Sommarsolståndet kallas den tidpunkt då solen antar sin största deklination, d v s står som högst på himlen på norra halvklotet. Solen står då i zenit över Kräftans vändkrets. Vid sommarsolståndet inträffar årets längsta dag och kortaste natt, vilket är ca 21 juni på norra halvklotet.
Efter det väntar föga förvånande, kortare dag och längre natt. Nån som känner glädje inför denna utveckling ?

lördag 20 juni 2009

Midsommartradition

Som traditionen bjuder, en trevlig midsommarafton i goda vänners lag vid Lonnens strand. Som vanligt utsökt förplägnad och i år nya, roliga snapsvisor, färdigtryckta på servetten vilket förstås krävde viss planering. Nelson var med för första gången. Han skötte sig exemplariskt. Snacka om cool kille. Några ytterligare nyheter uppenbarade sig. Bl. a. en orm som trots att den några dagar tidigare förflyttats långt bort nu uppenbarade sig igen. Kanske var det inte samma individ men icke desto mindre. Den skapade oro hos oss människor och förstås intresse hos fram för allt Yatzy. Nå väl, ingen dramatik, det fanns plats för oss alla. Fattas bara annat, i paradisisk miljö. Annat nytt ? Ja, det ska väl då vara att jag blir allt mera påmind om mina fysiska begränsningar när jag vistas utanför invand hemmamiljö. Det är extra skönt att då kunna känna att hemmamiljön är paradisiskt underbar.

Hemkomna igen möttes vi av en lycklig Buddha. Dessutom en trädgård allt närmare sin slutgiltiga ? utformning. Ordet "slutgiltiga" ska jag nog akta mig för att använda i detta sammanhang. Förändring och utveckling kommer alltid att ske. Det vet jag. Darlingen är garanten för detta. Apropå trädgården, växthuset blir bedövande vackert. Kommer nog att betraktas som vår trädgårds smycke.

fredag 19 juni 2009

onsdag 17 juni 2009

När man är en glad pensionär, då kan man eller så kan man inte.

De kommande åren sänks pensionerna. För det stora flertalet.
Anna Hedborg – idag generaldirektör i Regeringskansliet och en av hjärnorna bakom det nya pensionssystemet – tillhör dock inte förlorarnas skara. Hon får en rundligt tilltagen pension när hon fyller 65 år.

Detta visar en kartläggning av pensionerna för de elva män och kvinnor som var med och arbetade fram det nya pensionssystemet.

Anna Hedborg, nu generaldirektör i regeringskansliet, är det mest kända namnet av arkitekterna.
När hon själv blir ålderspensionär i höst behöver hon inte oroa sig över de kärva ekonomiska läget och att inte kunna betala räkningarna.
Enligt statens pensionsverk, SPV, får hon 37 962 i statlig pension. Till det kommer två tilläggsförsäkringar som totalt ger 4 984 kronor och den allmänna pensionen som lägst ger 11 900 kronor.
Totalt kan Hedborg kvittera ut minst 54 846 kronor som pensionär varje månad.

Socialdemokraten Ingela Thalén har redan gått i pension. Vid sidan av den allmänna pensionen har hon även riksdagsmannapension och chefspension. Totalt kvitterar hon ut minimum 47 191 kronor i månaden.

Folkpartisten Bo Könberg, numera landshövding, var en annan i pensionsgruppen. När han fyller 65 år nästa höst får man minst 19 389 kronor i riksdagsmannapension. Med den allmänna pensionen kvitterar han ut som lägst 31 289 kr varje månad.

De flesta av dem omfattas helt eller till betydande del av det gamla och mer förmånliga systemet.

Är då detta något att uppröras över ? Pensionerna speglar väl också att dessa personer haft hyfsade löner och långa karriärer.
Men visst, jag känner många med lika långa och mera slitsamma karriärer som inte kommer i närheten av nämnda pensioner.
Men ingen har väl heller påstått att pensionssystemet skall spegla någon form av rättvisa.

fredag 12 juni 2009

Pokerspelare - en alternativ idrottskarriär ?

Det blir allt vanligare att idrottsmän, när idrottskarriären är slut, övergår till att bli pokerspelare. Senast i raden är utförsåkaren Johan Brolenius. Andra mera kända pokerspelare är Mats Sundin och Tomas Brolin.
Pokerspelare, jag har svårt att se detta som en alternativ idrottskarriär. Visst, poker kräver säkert en speciell kompetens och viss fallenhet och du kan tjäna snuskigt mycket pengar. Det är å andra sidan förhållandet också när det gäller spel på hästar och annan vadhållning men inte ses dessa aktiviteter som alternativa idrottskarriärer när den riktiga idrottskarriären är över.
Jag förstår inte varför artiklar om poker finns på sportsidorna.
Poker som OS-gren ? Nej, jag tror inte det.

onsdag 10 juni 2009

3 bankdagar - varför?

Om jag vill överföra pengar från ett bankkonto till ett annat, förutom i min egen bank, så tar det alltid 3 bankdagar för pengarna att överföras. VARFÖR ?
I samma ögonblick som jag trycker på OK-knappen för överföring från mitt konto så är pengarna också uttagna från mitt konto. Varför ska det sedan ta tre dagar till insättningskontot. Och var befinner sig pengarna under tiden ?
Samma förhållande gäller t ex när jag överför pengar från ett spelkonto till ett bankkonto. Motsatt förhållande, när jag sätter in pengar från ett bankkonto till ett spelkonto så sker det omedelbart.
Kan någon förklara detta förhållande för mig ? Finns något annat skäl än att bankerna skall tjäna pengar på denna fördröjning ?

måndag 8 juni 2009

Bygga växthus - ingen enkel match

Gamla fönster och gamla dörrar har vi fått tag på och en duktig byggare har vi dessutom. Trots det är det svårt att alltid förmedla önskningarna på ett bra och begripligt sätt. Allra helst som jag själv inte längre har förmågan att gripa in i hantverket och det faktiska byggandet. Därför får jag se till att mina bilder i huvudet kan förmedlas så att mottagaren får samma bild.

Ett litet tankefel gjorde därför att vår byggare och jag idag i arla morgonstund fick korrigera byggplanen något. Ett gediget gammaldags växthus bygger man bara en gång så därför finns inget utrymme för kompromisser. Med ett lösningsfokuserat synsätt så har vi nu snabbt hittat en bra lösning som förvisso kräver mera arbete och mera material men, viktigast av allt, ger Darlingen det växthus hon önskat sig.

Vårt nyplanterade vårdträd, rosenhagtorn, blommar för första gången med intensivt små röda blommor och kan därmed skänka tröst för ev. bedrövelse över begångna byggtankefel.

torsdag 4 juni 2009

EU-valet, snacka om lågvattenmärke.

Gårdagens TV-debatt mellan huvudkandidaterna höll tack och lov så pass klass att jag ändå fortfarande tar EU-valet på allvar.
Ser jag till valkampanjen i stort så minns jag bäst de urusla kampanjfilmer som många kandidater försöker slå sig fram med. Ett uselt PR-hantverk präglar flertalet kampanjfilmer. Detta gör också att förtroendet för den aktuella kandidaten blir lika med noll. Försöker man sälja sina åsikter och avsikter, vilka dom nu är, med dylikt dravel så kan man inte räkna med att tas på allvar.
Skulle jag vara trogen vad jag säger så skulle jag inte lägga tid på att skriva dessa rader. Jag behöver dock vädra mitt missnöje för att behålla mitt inre lugn.

måndag 1 juni 2009

Juni - nu börjar sommaren vilket betyder....

Sommar är inom tempererat klimat en årstid som meteorologiskt definieras som månaderna juni, juli och augusti på norra halvklotet och december, januari och februari på södra halvklotet.
Norra halvklotets sommar infaller samtidigt med den södra halvklotets vinter och vice versa.
I Sverige definierar SMHI sommaren som den tid när dygnsmedeltemperaturen stadigvarande är över 10 °Celsius.
För många förknippas sommar med ledighet från jobb och skola i form av semester respektive sommarlov. Sommaren förknippas ofta även med semesterresor, sol och bad.

Sommaren 2009 blir för vår del den första på Getingstorp då vi med uppmärksamhet kan följa allt växande och alla växlingar. Dessutom får vi nu se vår nya trädgård ta form.
Alla ytor som tidigare var belagda med olika typer av plattor och marksten är nu belagda med gårdsgrus vilket skapar enhetlighet och harmoni.
Den nya grusgården vid gäststugan med platsmurad grill, uteplats och odlingsbänkar börjar ta slutgiltig form. Snart står där också ett nybyggt växthus. En plats skapad för växande och samvaro.
Poolområdet har renats upp och sluttningarna runt poolen är nu stenbelagda och ett antal intressanta grässorter har planterats. Tidigare plats för poolhuset blir ny, utökad gräsmatta. I direkt anslutning till poolen blir detta ett område perfekt för rekreation och lekar.
En bågformad rosenrabatt är anlagd efter grusgången upp mot huset, mellan de två gårdslykstolparna. Där ska en trädgårdsbänk placeras och bli en plats för vila, eftertanke och samtal. En vacker vitmålad grind väntar också på att komma på plats där grusgången upp mot huset börjar. Grinden är i stället för en skylt med texten VÄLKOMMEN.

Som du förstår, en händelserik och spännande sommar fylld av utveckling och nyskapande.