Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 6 juli 2010

Maud Olofsson - har hon nåt att leda efter valet?

Rykten har kommit i schwung att Maud Olofsson skall avgå som partiledare efter valet. Det har jag inte trott på för ett ögonblick. Hon är alltför maktsugen. Vid en valförlust så tror jag däremot att hon hoppar av för då är hon ju inte längre minister och det duger nog inte för henne numera.

Den stora frågan är väl om hon har nåt parti att leda efter valet. Centern har ju sålt sin själ ganska duktigt under Allianstiden och torde överges av många tidigare centerväljare.

Hennes största insats för Alliansregeringen var väl när Alliansledarna i augusti 2004 möttes hemma hos henne i Högfors och man där med badtunnan i centrum formade grunden för Alliansen. Några betydande insatser därefter vill jag inte tillskriva henne även om hon gjort tappra försök att förbättra affärsrelationerna med Kina.

Hon kanske kan vara en framtida ledare för Allsång på Skansen.