Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 11 juli 2010

Förbjud "kamphundar", enkelt men föga genomtänkt

Mats Odell vill förbjuda vissa hundraser enligt dansk modell.
Jag skrev den 5 juni ett inlägg om den danska lösningen.
Visst har förbud viss effekt men det leder ju sällan till att människor inser att det är dom själva som kan stå för förändringen. I stället för förbud bör satsas på att få hundägarna att inse / ta sitt ansvar. Vissa hundraser kräver förstås mera än andra och är potentiellt farliga om de inte handhas av personer med ett gediget kunnande. Många klarar ju faktiskt att hantera de hundraser som är förbudsaktuella.

Man kan inte skrika på förbud så snart något oönskat och allvarligt händer. Då skulle vi kanske också förbjuda män att inneha maktpositioner m t p förre polischefen Göran Lindberg och förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin och deras snedvridna sexuella beteenden. Men, det kanske är att gå för långt att påstå att deras handlande gör alla män i makposition till potentiella sexualförbrytare. Eller, vad tycker du Odell?