Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 8 augusti 2009

Sjukskrivna tillbaka i arbete efter satsning

Var tredje långtidssjukskriven som fått hjälp av ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har kommit tillbaka i arbete, uppger Ekot i Sveriges Radio.

Tänk om det ändå stått "var tredje långtidssjukskriven har fått hjälp". Nåväl, det är ändå bra att det finns satsningar som visar sig ge resultat. En förutsättning för resultat är att myndigheter samverkar. Af och Fk i samverkan kan faktiskt hjälpa. Af och Fk verkande i sina egna filer har ofta visat sig stjälpa.

Jag berörde i inlägg 2009-01-27 problematiken med bristande samverkan och upprepar ånyo vad jag då såg som en möjlig lösning på problemet:
"Avveckla Fk och Arbetsförmedling i dess nuvarande former och sammanför dessa myndigheters uppgifter med delar av kommunernas socialtjänst för att på detta sätt skapa EN stöd- och bidragsmyndighet. På detta sätt skulle många vinster göras. Den dåliga samverkan som idag finns mellan dessa olika verksamheter skulle inte längre ställa till trassel för kunden som idag bollas mellan olika instanser där man skyller på varandra och inte tar eget ansvar. Människor skulle inte längre behöva känna sig kränkta och som brickor i ett spel utan skulle ha möjlighet att samlat, till en instans, framlägga sina svårigheter och behov".
"Samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har pågått sedan 2003 och syftar just till att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbete eller utbildning ". Tillstå att det är nåt sjukt med skrivningen "samarbetet mellan Fk och Af har pågått sedan 2003". Samarbete mellan dessa myndigheter får inte vara ett isolerat projekt utan ska vara en grundbult i deras verksamhet. Förstår du nu varför jag vill avveckla båda dessa "konkurrerande" bjässar och skapa en ny handlingskraftig och kundorienterad myndighet.