Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 11 februari 2010

Göran Hägglund är en fegis

Jag blir så trött på Göran Hägglunds självgodhet. Ständigt upprepar han att Kd är ett parti för den lilla människan, ett parti som ser individen och vill att varje människa själv ska få bestämma sina val i livet. Det låter onekligen vackert men klingar illa då denna omtanke om individen blir ett sätt för Göran Hägglund och Kd att inte tycka till om någonting eftersom politiker inte ska bestämma över människors vardag. Vad ska politiker då göra ? Människors tillvaro består ju faktiskt till huvuddelen av just vardag.

Senast igår hos Malou i "Efter tio" på TV 4 vecklade Göran Hägglund ut Kd:s politik, eller snarare ickepolitik. I bland annat en diskussion kring Susanna Alakoskis senaste bok "Håpas du trifs bra i fengelset" så framgick ånyo att Göran Hägglund tror att alla i Sverige har en trygg och bra situation och därmed kan göra sina egna goda val i livet. Så är det inte Göran Hägglund. Det finns faktiskt även idag ett "fattigSverige" där många inte har några valmöjligheter utan får nöja sig med vad som bjuds, om nu någonting bjuds.
Just för dessa människor är det viktigt att politiker tar både strid och ställning och inte bara avhänder sig ansvar med hänvisning till individens egna fria val. Det är både fegt och falskt.

Ord måste vägas, inte bara räknas.

Centerpartistisk identitetskris

Fredrick Federley, riksdagsledamot för Centern, blev bjuden till Gran Canaria. En resa som var sponsrad av flera företag – bland annat flygbolaget Norwegian. Själv ser han inget problem med bjudresan. ”Det är inte jag som riksdagsledamot som gör det här utan jag åker mer som min dragpersonlighet Ursula".
Inte konstigt att Centern går kräftgång i opinionsmätningarna. Att skifta identitet gör dock livet som politiker mycket lättare. Dumma uttalanden och feltryckningar i riksdagsomröstningar kan alltid skyllas på ditt alter ego.

Det här komplicerar onekligen systemet med personval. Kommer det nu att stå Fredrik Federley / Ursula på valsedeln eller... ? Är Ursula medlem i Centerns kvinnoförbund ?

Innebär detta nytänkande att vi kan lägga kvoteringsdebatten till handlingarna ?