Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 27 januari 2011

USA på dekis

Camden, New Jersey.Just nu USA:s fattigaste stad och 2:a i brottsstatistiken. När pengar ska sparas väljer politikerna ändå att dra ner på polis och brandkår. Detta torde skapa ett än osäkrare samhälle med de konsekvenser man då lätt kan förutse.

Energisparande a la Maud Olofsson

Tilläggsisolera och sätt in treglasfönster. Ja, de är de råd Maud Olofsson har till elkonsumenterna. Inte den minsta uppmaning till elkraftsindustrin att se över sina höga priser. Nej, det är förstås lättare att lägga ansvaret på elkonsumenterna. Svagt agerat, ja snarast ynkligt vill jag påstå.