Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 30 april 2014

Glädjande besök med uppfriskande samtal

Igår så hörde jag plötsligt ett mullrande ljud ute på gården. Eftersom det tillhör ovanligheterna  att obekanta ljud över huvud taget hörs här hemma så tittade jag förstås ut. Vad jag såg? Jo, en Harley Davidson med vidhängande hjälm på styret. Då förstod jag vem som kommit på besök. Per, min arbetskollega sedan mera än tjugo år tillbaka. Jag var Pers chef under  större delen av 90-talet.

Vi har fortlöpande telefon- och mailkontakt, men ses sällan numera. Desto roligare att då träffa Per igen.

Han är min bästa arbetskamrat genom åren och de stöd- och hjälpinsatser han bistod mig med efter min stroke 2001 var av avgörande betydelse för de arbetsinsatser jag kunnat utföra därefter.  Ja, för att jag över huvud taget kom "tillbaka i matchen" igen. Per är en sådan arbetskamrat som jag önskar att alla borde få ha.

Det blev ett mycket trevligt besök där vi över en fika snabbt var igång med samtal om det mesta här i tillvaron. Tänk så lätt det går att ta vid där man senast slutade när man ånyo träffar en genuin vän. Även fast år passerat så är det som igår.En HD är ingen vanlig syn på Getingstorp.