Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 31 juli 2009

Slumpen, eller är det O-dagen ?

-Jag är intresserad av trav och spel på trav. Noterar idag en egenhet vid tävlingarna i Århus, Danmark. Samtliga 49 hästar som startar inom V5, lopp 3-7, har ett namn som börjar på bokstaven O. Förvisso inte den viktigaste av iakttagelser att göra, men icke desto mindre. Visst ter det sig märkligt ?

HBT-frågor lågprioriterade i Kriminalvården

Läser en artikel i Aftonbladet om att vara bög på kåken. Jag som själv arbetat 34 år i Kriminalvården ska villigt tillstå att HBT-frågorna inte bara sällan, utan snarast aldrig, varit uppe till diskussion. I vart fall inte under min mest aktiva tid. Att det fortfarande idag är så finner jag dock beklagligt. Ska jag tro vad sagda artikel uttrycker så undandrar sig Kriminalvården att ens delta i en paneldebatt under Pridefestivalen.

Varför ? Ja, jag kan i vart fall inte hitta ett enda vettigt argument för att inte ens vilja debattera dessa frågor. Agerandet ter sig än mera märkligt eftersom jag i vår personaltidning kunnat läsa att Kriminalvårdspersonal ska medverka i Prideparaden.