Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 21 augusti 2012

GW vs Lambertz

Säger GW och Lambertz om sig själva.

Säger GW och Lambertz om varandra.
De juridiska giganterna Leif GW Persson och Göran Lambertz drabbade igår samman i Aktuellt. En kort och inte vare sig upplysande eller klargörande debatt om morddömde Tomas Quick. Trots att dessa båda herrar både torde och borde veta mera än de flesta om Quick-domarna så blev det bara några minuters tuppfäktning av det emotsedda mötet. I vart fall blev inte jag klokare av den s k debatten. Patetiskt.

Varför saluförde Aktuellt mötet som en debatt? En debatt kräver ju att deltagarna oxå lysnnar på varandra, vilket inte var fallet här. Dessa båda kombattanter synes  inte i första hand vilja klarna "Quick-soppan" utan verkar primärt intresserade av att  framhäva sin egen förträfflighet som sittande på den absoluta sanningen.

Idag ser jag att ytterligare en stor pojke blandat sig i debatten. Som om inte hela Quick-storyn redan var tillräckligt komplicerad och tilltrasslad.