Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 19 januari 2010

Hur stävja ungdomsbrott

Läser i Riksdag&Departement om en utredning som föreslår åtgärder för att minska ungdomsbrott. Jag låter mig inte imponeras av de åtgärder som föreslås:
- snabbare reaktion från samhället
- polisiära ungdomscentra på åtta orter i landet
- lättnader i sekretesslagen
- ekonomiska incitament inspirerade av den så kallade kömiljarden inom sjukvården
- Handläggningen för förstagångsförbrytarna måste bli mycket snabbare. Tiden måste kortas långt mer än de sex veckor som är tidsfristen i dag, sägerÖstergötlands länspolismästare Mats Löfving som gjort utredningen.

Gammal skåpmat som mera består av önsketänkanden än faktiska åtgärder. Allt som föreslås skall ske när brotten redan är begångna. Är det inte dags att börja jobba förebyggande och uppmärksamma ungdomar innan dom begår brott ? Dom flesta har nämligen profilerat sig tidigt, inte sällan redan på dagisnivå.