Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 7 april 2009

Annika Östberg frigiven, eller ?

Livstidsdömda Annika Östberg har lämnat fängelset i Kalifornien.

Enligt uppgift kommer hon att förflyttas till Sverige. Rimligen borde hon bli frigiven rätt omgående efter ankomsten till Sverige. Hon har suttit i fängelse sedan 1981 så straffet 25 år till livstid får anses avtjänat. Eller måste Sverige, för att inte dra på sig USA:s onåd, hålla henne fängslad ytterligare en tid ?

Kan det vara så att Barack Obamas inträde som president redan givit sådana avtryck i den amerikanska administrationen så att t o m Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger kommit att tycka att tiden är mogen för frisläppande. Hoppingivande i sånt fall.