Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 2 september 2011

Mardrömsjobb

Att idag arbeta på Saabs informationsavdelning måste vara en prövning utan dess like. Det ges inte mycket utrymme till improvisation i det jobbet.
Den information som ges har blivit standardiserad:
- Vi avvaktar just nu besked från vd Victor Muller.
- Nej, tyvärr kan vi inte betala ut några löner denna månad.
- Vi avvaktar vidare besked under dagen.
- Saab har en stor finansiär på gång.
- Vi räknar med att kunna lösa problemen "på sikt". O S V...........