Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 1 oktober 2017

När det oväntade händerI gårdagens inlägg skrev jag att en förklaring till buketten här ovan skulle komma. Här kommer den. D fick buketten av Sara efter att ha nödgats till ett dygn på sjukhus. I torsdags drabbades D av en frånvaroepisod ( blackout).  När hon åter var vid fullt medvetande så åkte hon till vårdcentralen där hon fick en omedelbar remiss till neurologjouren på USÖ. Där gjordes ett antal undersökningar utan att man hittade någon omedelbar förklaring. Därför kommer nu fortsatt utredning att ske för att närmare söka orsaken till det hända.

Med sig hem i fredags hade hon dock ett riktigt dystert besked, hon får körförbud och får inte köra bil på sex månader. Ett riktigt dråpslag för oss då D är den som sköter alla transporter och inköp på Getingstorp. Hur vi ska lösa detta vet vi förstås inte redan idag.  Det är inte bara att övergå till allmänna kommunikationer då det är rätt sparsamt med såna i våra trakter.

Vi får hoppas att fortsatt utredning leder till att körförbudet hävs. Det enda vi för dagen med säkerhet vet är att vi måste lösa situationen. Vi har rätt stor erfarenhet av problemlösning allt sedan min stroke för 16 år sedan och hoppeligen hittar vi en lösning även denna gång. 

Viktigast av allt är att D nu får genomgå planerad utredning där min önskan är att allt konstateras vara normalt och under kontroll så att vi kan fortsätta leva vårt liv på Getingstorp.