Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 3 maj 2010

Pinsamt SJ

SJ fortsätter att utmärka sig genom usel service till sina kunder. Nu är det återigen rullstolsburna som drabbas då det eviga problemet med rullstolslyftar ånyo är högaktuellt. Att gång efter annan misslyckas med att lösa problemen med rullstolslyftarna får ses som anmärkningsvärt. Att göra det handikappåret 2010 är uppseendeväckande. Allra helst som problemet funnits sedan 2008.
Är månne funktionshindrade en lågprioriterad kundgrupp ?