Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 19 september 2011

Brottande kompisar

Inte lätt att urskilja vem som är vem på denna bild. Då kan jag tala om att det är Saras hund Ville och vår katt Sigge som brottas. Dom har blivit riktiga dödspolare och har hur kul som helst så snart dom träffas.

Läkemedelsbehandling vid ADHD

För ovanlighetens skulle ser jag en artikel som talar i positiva ordalag om läkemedelsbehandling vid ADHD.
Det som annars skrivs på detta område är ofta ovederhäftiga artiklar där man gärna likställer läkemedelsbehandling med fri förskrivning av narkotika.

Bra är att det i artikeln oxå lyfts fram att läkemedelsbehandling i sig inte är allenagörande. Den behandlingen behöver åtföljas av någon form av terapeutisk hjälp.