Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 18 januari 2014

Bomull för själen

Att bo som vi gör innebär ett liv i lugn och stillhet. Inga störande ljud, inga avgaser som missfärgar det vita snötäcket. Massor av tid för reflektioner kring stort som smått.

Gäststugan och vedboden inbäddade i snö.
Skönt med skogen som närmsta granne.
Snön skapar små konstverk på gärsgårn.
I snöslungans spår.
 
Just nu känns löjtnantshjärta, lavendel och kaprifol
längs jordkällarens tak rätt avlägset. Men, snart så......