Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 12 mars 2015

Vem kan man lita på ?

De senaste dagarna har debattens vågor gått höga om det avslutade samarbetsavtalet med Saudiarabien och landet har svartmålats i alla medier. Intressant var därför att igår lyssna till Studio Ett i P1 där Mellanösternexperten Marianne Laanatza gav en mera nyanserad bild av utvecklingen i landet.  Här framkommer t ex att 
-  60 % av universitetsstudenterna är kvinnor, 
-  kvinnor äger 50 % av det privata kapitalet i landet,
- kvinnor äger 1/3 av alla företag i landet, medelstora och stora företag.
-  domstolsväsendet  genomgår en totalöversyn i syfte att minska det religiösa inflytandet.

Jag blir oerhört besviken på såväl politikens företrädare som mediernas som på ett häpnadsväckande sätt "medvetet" förtiger den positiva utveckling som ändå tycks finnas. Det kan väl ändå inte vara så att makteliten i likhet med mig inte vet om de positiva utvecklingstendenser som ändå finns. Reformarbetet startades 2007 av den i  januari bortgångne kung Abdullah. Ett reformarbete som kommer att ta lång tid, men var tar reformarbete inte  tid.  Det ska för den skull inte förtigas, även om lång väg återstår att gå för Saudiarabien när det gäller  mänskliga rättigheter.

Oavsett hur du ser på situationen i Saudiarabien så kan det vara värt att lyssna på inslaget. Det är alltid nyttigt att då och då se saker "med andra glasögon".