Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 12 januari 2009

Sent ska syndarn vakna

Såg idag på CNN den sista planerade presskonferensen i Vita Huset med president Bush . Han fick diverse frågor om sin tid som president. Till min förvåning fanns ändå en gnutta ödmjukhet när han bedömde sitt arbete under de senaste 8 åren.
Bland besvikelserna nämnde han Abu Ghraib-fängelset och att Irak inte hade massförstörelsevapen. Att det senare var en besvikelse låter märkligt men med tanke på att Bush satte allt på ett kort i den frågan så får man förstå honom. Det var ju här som hans trovärdighet fick sig en rejäl knäck. På det stora hela så verkade han dock rätt nöjd med sin insats, men fram för allt kanske lättad över att det snart är över.

Försäkringskassan, förlåt jag menar Regeringen hallå hallå !

Ånyo ställs människor inför det faktum att nya sjukförsäkringsregler beslutats att gälla från ett visst datum utan att någon beslutsfattare / ansvarig politiker insett att det inte räcker att knäppa med fingrarna för att det nya systemet ska fungera. Att få nya system att fungera kräver en väl inskolad organisation som dessutom har resurser för att klara av övergången. Synnerligen pinsamt och som vanligt är det kunden /den försäkrade som kommer i kläm.

Jag skulle bli oerhört förb...ad om min lön plötsligt var 1 vecka, 1 månad, ja bara 1dag försenad.