Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 15 juli 2009

Litauen - moralens väktare ?

Litauen har efter många turer klubbat en kontroversiell morallag. Det ska nu bli olagligt att positivt beskriva vissa sexuella läggningar, samt bland annat spel och dobbel, hypnos, svordomar och annat ovårdat språk, dålig hygien och dåliga matvanor. Dåliga matvanor i ett land där vanligt folk i dagsläget knappt har mat för dagen ! Varför har man utelämnat dryckesvanor ?

Avsikten med allt detta skall vara att skydda barnen. Det låter som en tveksam skyddsmetod. Snarare kommer väl denna lag att begränsa barns möjligheter, både till att yttra sig och skaffa sig information vilket innebär att demokratiska grundprinciper sätts ur spel.

Samtidigt visar denna lag också hur olika våra grannländer kan vara i kulturbakgrund och grundläggande värderingar. Nu kommer förstås EU på olika sätt förkasta lagen och betrakta Litauen som ett bakåtsträvande land. Hur galna beslut som vi än tycker att ett land fattar så måste vi ändå förstå och respektera att besluten bottnar i det landets både historiska och kulturella bakgrund. Alla år under Sovjetflagg var knappast utvecklande för de baltiska staterna. Det blir ett grannlaga arbete att leda Litauen in på den "rätta" vägen.