Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 9 december 2010

"Efterlyst"

TV-programmet "Efterlyst" fyller en bra funktion då man hjälper till att lösa brott. Gårdagens program hade dessutom några särskilt lovvärda inslag där brottsoffrens situation lyftes fram. Nog så viktigt för gemene man att ha kunskap om.
Däremot tycker jag att programmet tappat mycket av sin tyngd när Leif GW Persson slutat. Ersättaren Tommy Lindström, tidigare chef för rikskriminalpolisen, fyller inte på långt när utrymmet. Då menar jag inte fysiskt utan kompetensmässigt och intellektuellt.

Igår bjöd Tommy Lindström på en oförlåtlig stupiditet:
- En tittare skickade in ett sms där denne tyckte att polisen lägger allt för mycket resurser på när kriminella beskjuter varandra.
- Tommy L. sade att detta också behöver hanteras polisiärt då tredje man löper risk att hamna i skottfältet.
- Tommy L. fortsatte med att säga att Polisen nog egentligen inte lägger så mycket resurser på detta och tillade ( med ett flin/skratt) att detta på polisspråk brukar benämnas sanering, man sanerar varandra.

Exempellöst.

Det här var ju det sista programmet för säsongen så det finns tid att inför nästa säsong ersätta Tommy Lindström med en mera empatiskt och intellektuellt välmöblerad expert.