Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 8 december 2009

Nej tack Kd- inte mera byråkrati för ungdomar

Jag läser i dagens Svenska Dagbladet om ett förslag från Kristdemokraterna om att hejda ungdomars kriminella utveckling. Brottslingar under 15 år ska ställas inför en särskild Brottsnämnd. Den domstolsliknande situationen ska hindra dem från att gå vidare på den kriminella banan.

Visst, det är bra att det blir en konstruktiv debatt om ungdomars utanförskap och kriminella utveckling och inte bara rop på hårdare tag men jag tror inte på att skapa ytterligare byråkratiska institutioner och nivåer för att nå bättre resultat. Insatserna ska sättas in mycket tidigare än när barnen redan börjat begå brott i 12-14årsåldern. Redan på dagis och i förskolan så utmärker sig dessa barn, mestadels pojkar, genom bråk och stök. Det är oftast dom som sedan slår in /halkar in på den kriminella banan.

Det är i det tidiga bråkochstökstadiet som stödåtgärder ska sättas in för dessa barn och även för deras föräldrar. Därför ska vi se till att det finns erforderlig kompetens i dessa personalgrupper. Personal som inte bara kan stävja bråket och stöket för stunden utan som också kan förstå och läsa signaler som pekar på bakomliggande orsaker.

Idag är forskningen så långt kommen och kunskapen så tillgänglig så jag tycker att vi i första hand ska se till att sprida denna kunskap, i skolan, i socialtjänten,hos polisen etc. i stället för att bygga nya byråkratiska modeller. Dessa ungdomar behöver minst av allt flera aktörer att kunna spela ut mot varandra.

Kd:s förslag är ett bra debattinlägg men ett dåligt förslag.

Apropå detta med att föregå med gott exempel.

För världen avgörande beslut ska fattas vid det pågående klimatmötet i Köpenhamn. Hur visar då deltagarna att dom menar allvar genom att i praktisk handling vara goda föredömen ? Ja, inte alls skulle man kunna säga för så här ser transportarmadan för konferensen ut:
Deltagarna reser med bl. a. 140 privatflyg och 1 200 limousiner. Det förekommer visst också 5 elbilar.
Pinsamt, tragiskt, idiotiskt. Jag skulle kunna fortsätta rabbla okvädesord men jag tycker att raderna ovan talar för sig själva.