Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 25 januari 2013

Ta bilen hem efter en kväll på puben?

Varning för pubbesökare 
i trafiken.
I Kerry county på Irland föreslås det under vissa särskilda omständigheter bli tillåtet att köra rattfull hem från puben.  Den som saluför förslaget är både kommunalråd och pubägare och vill med förslaget bidra till att minska ensamheten och självmorden ute på landsbygden. Ett inte helt genomtänkt förslag som jag ser det. Eller "grovt oansvarigt" som Irlands justitieminister Alan Shatter uttrycker det.

Ett alternativ vore att i stället inrätta ambulerande pubbussar som enligt en given tidtabell trafikerar landsbygden. Detta känns på alla sätt säkrare.


Denna sällsamma story påminner mig om att det rakt över gärdena nedanför där vi bor går en körväg som i folkmun kallas "Fyllestigen". Jag har inte närmare förhört mig om historien bakom namnet men jag kan väl anta att den  förr i tiden på olika sätt trafikerades av inte helt opåverkade personer. En väg att nyttja när gången var ostadig och förmågan att framföra fordon decimerad. Och Länsman var i faggorna.