Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 13 augusti 2010

Bra utspel Lars Ohly

Det är inte ofta jag ställer mig bakom utspel av Vänsterledaren Lars Ohly. Att lagstifta om barngruppernas maximala storlek på dagis tycker jag dock är riktigt.

Alla vet att alltför stora barngrupper på dagis , eller för den delen elevgrupper i skolan, är negativt. Som alltid så är det de barn/elever som har särskilda svårigheter och behov som far mest illa och tidigt marginaliseras. Inte sällan går dessa barn en dyster framtid till mötes med mobbing, missbruk och kriminalitet.

Att bara säga att barngrupperna är för stora räcker uppenbarligen inte då politikerna i många kommuner inte inser att ett dylikt uttalande också kräver åtgärder. Därför kan jag tycka att lagstiftning kan vara på sin plats.

I många kommuner saknar politikerna kompetens och ägnar sin mesta energi åt att fylla den lokala pamprollen. Dessa kommuner behöver en spark i baken ock krav som man inte kan krypa undan och då är lagstiftning det enda verkningsfulla.