Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 23 maj 2020

Då var det klippt igen

Som du kan se på bilderna här nedan har årets första gräsklippning ägt rum på Getingstorp. Det är förstås D som fixat det hela. Det blev visst en vända med röjsågen för henne oxå. Själv bor jag sedan den 20 maj i Örebro, men självklart håller D mig uppdaterad om alla skeenden på vårt älskade Getingstorp. 

Nyklippt på mitt älskade Getingstorp.

Det gamla äppelträdet är ståtligt
i alla sina skepnader.
Skälet till min flytt är att jag inte längre klarar att bo på Getingstorp då jag fått allt svårare att ta mig fram.  Att dagligen känna osäkerhet och oro är ingen bra grund för ett gott liv. Jag behöver  ett tryggare boende, till gagn för både D och mig. Efter en tid av många funderingar och diskussioner kom vi  fram till en, som vi tycker, optimal lösning utifrån rådande situation. Vari den består och var jag bor återkommer jag till i ett kommande inlägg.