Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 26 april 2019

Datortrassel
0_1518071702224_20180207_210438.jpg
Så här ser skärmen ut när jag startar datorn.

Har drabbats av datorstopp.  När jag startar datorn så kommer inte min normala skärmbild upp utan jag får upp en svart sida med en massa obegriplig text, en mix av text och sifferbeteckningar ( se bild ovan ), som avslutas med följande:
Reboot and Select proper Boot device 
or insert Boot Media in selected Boot device and press a key . Därifrån kommer jag inte vidare.

Detta har drabbat mig förr, men då har jag åtgärdat det genom en s k norsk återställning,  brutit strömmen för en kort stund. Nu hjälper inte denna åtgärd varför jag fått låna D:s laptop. Som enarmad så kommer jag inte bra överens med den då jag är van med ett rejält tangentbord och en separat mus. Dessutom får jag inte tillgång till något av allt det jag har sparat på min fasta dator.

Jg har förstås googlat på problemet och tittat in på ett  antal sajter där problemet förklaras och tips på lösningar ges. Dock är dessa tips oftast levererade av "datorexperter" vars förslag till lösningar är mera obegripliga än den text jag har på skärmen. Genomgående används datortermer som i vart fall jag inte förstår. Steg ett i åtgärdspaketet är dock avklarat då D hjälpt mig att kolla så att alla kablar sitter som dom ska.

Vid tillfällen som detta så framgår det hur oerhört beroende jag är av min dator. Den är ju min i stort sett enda kontakt med omvärlden. 

Jakten på en lösning går vidare.