Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 26 augusti 2011

Förtunning i partileden?

Fyra partier skulle åka ur riksdagen om det vore val i dag. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet hamnar alla under 4-procentsspärren i senaste DN/­Synovate-mätningen.

Den här typen av ödesmätningar för de mindre partierna kommer då och då även om det väl inte tidigare hänt att så många partier varit under 4-procentspärren. Egentligen inte så förvånande då KD länge svajat, C och V just nu saknar ledare och SD inte tillräckligt tydligt tagit avstånd från vansinnesdåden i Norge.

Några långt gående konsekvenser ska nog inte dras även om det förstås blir slitsamt för småpartierna att komma tillbaka. Dock tycker jag att småpartierna alltmera marginaliserats och att dom inte har bidragit med speciellt mycket på senare år. I vart fall inte i rikspolitiken. Överlevnadsreceptet i Alliansen har blivit underdånighet.

På det lokala planet ser det annorlunda ut då småpartierna där kan vara väldigt starka beroende på företrädare med särskilt stark lokal förankring.

Alliansen kanske får avsluta sitt samarbete med ett stålbad i Mauds badtunna hemma i Högfors.

Det är som i det verkliga livet, dom redan svaga blir svagare och dom starka blir starkare.