Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 27 juli 2013

Kända och okända bloggbesökare

Nyfikenhet tar sig olika uttryck. Nej, det är inte Sigge på bilden.

Jag ansätts ibland av nyfikenhet på vilka som besöker min blogg. De trogna besökare som nästan dagligen besöker bloggen och ofta lämnar kommentarer tycker jag mig nästan känna personligen vid det här laget. Med några fördjupas kontakten och vi utbyter tankar även vid sidan av bloggen. De är alltså inte dig jag är nyfiken på.
 
Nej, min nyfikenhet riktar sig mot dig som nästan dagligen besöker bloggen utan att lämna annat avtryck än hemorten.
 
Nu menar jag inte att du som bloggbesökare ska känna dig tvingad att ge dig till känna, även om jag alltid blir extra glad för en kommentar.  Det är helt enkelt så att jag stundom ansätts av nyfikenhet.  Min nyfikenhet är av arten intresserad, inte snokande.