Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 7 april 2010

Björklund triggerhappy som vanligt

Jan Björklund kliver fram i äldrevårdsdebatten och skjuter från höften. När det är slut i förslagslådan för den svenska skolans förnyelse så måste Björklund hitta andra områden där han hoppas samla poäng. Varför inte äldrevården tänker skjutglade Björklund.
Är det ett vallöfte att ni kommer att göra något åt detta med att tvinga äldre par till separata vårdboenden ?
– Ja, det är ett löfte från vår sida. Det har varit för många sådana här fall nu under kort tid, menar både Maria Larsson och Jan Björklund.
Vallöfte? Ni sitter ju redan i regeringsställning så gör något nu. NU !
PUH!

Handikappåret bortglömt av Centrum för hjälpmedel i Örebro

Jag har från tid till annan anledning att ta kontakt med Centrum för hjälpmedel i Örebro. Senast har jag nu i två hela dagar försökt nå fram för att få möjlighet att byta ut en utrustningsdetalj till min "elmoppe" som jag är i behov av nu när jag snön är borta och jag ånyo kan vistas ute. Jag har ringt vid alla möjliga tider under dagen, använt knappval och talat med kundtjänst (vilket skämt) men aldrig lyckats nå fram till en person att rådfråga i mitt ärende. Denna totala frånvaro av service och vänligt kundbemötande är något som mött mig även vid personliga besök på denna inrättning.
Mina telefonkontakter har sett ut på följande sätt:
- när jag ringt på förmiddagen har jag blivit ombedd att återkomma senare.
- när jag ringt senare har jag blivit ombedd att återkomma efter kl. 14.00
- när jag ringt mellan 14.00 och 15.00 har jag fått autosvarmeddelande att man har telefontid 08.00--15.00.Hmmm?
- Det närmaste jag kommit är ett samtal med en person i kundtjänst som på den andra dagen tog mitt telefonnummer och lovade att jag skulle bli uppringd. Jag har förstås inte blivit uppringd.

Bedrövligt, nonchalant och respektlöst. Att en inrättning vars huvuduppgift är att verka för funktionshindrade så kapitalt misslyckas med sitt uppdrag är häpnadsväckande. Allra helst som regeringen i propositionen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken redan för 10 år sedan klargjorde att handikappolitiken under de närmaste åren skulle koncentreras till företrädesvis tre huvudområden:
- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,
- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt
- att förbättra bemötandet.

Känner någon personal på Centrum för hjälpmedel till denna proposition eller har hört att 2010 benämns handikappåret. Nej, det gör de nog inte för ingen i landstingsledningen har talat om detta och personalen har uppenbarligen inte förstått / informerats om att dom är anställda i en servicefunktion riktade till funktionshindrade. Tvärtom synes dom uppleva sig som högre stående och tycker att funktionshindrade inte har annat att göra och vackert ska anpassa sig till deras arbetssituation som formats av dem själva, för dem själva.

Äldrevården i Sverige - Brrr så kall !

Ännu ett fall där ett äldre gift par tvingas till separat boende beroende på att de inte har exakt lika vårdbehov. Efter att ha levt tillsammans i 63 år så bör det inte vara någon tvekan om att parets önskemål om ett gemensamt vårdboende ska tillgodoses. Men icke, säger Eskilstuna kommun.

Skamligt, säger jag.

Ovärdigt, säger Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD). Men för guds skull, gör något då Larsson ! Tugga inte bara om vad du är beredd att göra. Gör något !

Från Härnösand kommer ett fall av något annan karaktär, men vittnande om samma empatiska oförmåga och brist på respekt för den enskilda människan hos Härnösands kommun som hos Eskilstuna kommun. Detta fall visar ånyo hur absurt den s k LSS-lagstiftningen kan tillämpas.
Maria Larsson, du har mera att ta tag i. Beredd att agera säger du dig vara, men när ska du göra något ?

Se där, nu kom säkerhetsdebatten igång

Jag efterlyste i gårdagens inlägg en seriös debatt om säkerhetsfrågor inom travsporten m a a den senaste tidens allvarliga olyckshändelser. I gårdagens program "Vinnare plus" så kom för första gången ett fylligt inslag med frågor till aktiva, bl. a.några av de bästa kuskarna, om hur de ser på säkerhetsläget. Mycket har blivit bättre på senare år men mycket finns också kvar att göra.

Inte minst bör kuskarna själva ta säkerheten på allvar. Ett exempel på detta är Fredrik Persson som inte använder säkerhetsväst då han säger sig inte hitta någon som passar honom. Svepskäl ? Då borde han beställa en modifierad som passar honom, eller.... En skräddarsydd kostym kan du beställa, varför inte en skräddarsydd säkerhetsväst ?
Erik Adielsson tillhör den kloka skara som alltid kör i säkerhetsväst. Borde inte säkerhetsväst vara ett krav för att få köra lopp ?