Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 13 april 2009

Ordningsman Björklund slår till igen.

Än en gång kommer utbildningsminister Jan Björklunds militära förflutna i dagen. Oönskade beteenden skall bestraffas. Tänk om skolan i större utsträckning kunde börja i den andra änden och se till att tidiga insatser sätts in för att förhindra utvecklingen av ett oönskat beteende.
Nu föreslår regeringen nya disciplinära regler i Sveriges grundskolor.
Stökiga elever ska kunna tilldelas en skriftlig varning eller stängas av från skolan.
– Det ska råda ordning och reda i skolan. Reglerna i dag är dels för luddiga, dels för slappa. Sverige har en märklig skollag som berövat lärare och rektorer nästan alla befogenheter för att upprätthålla ordningen, säger utbildningsminister Jan Björklund.
2006 genomfördes en lagändring som gav lärare möjlighet att beslagta störande föremål. Man fick dessutom rätt att tvinga bråkiga elever att byta skola. Men det var inte tillräckligt. I den nya skollagen som offentliggöras före sommaren, föreslår alliansregeringen därför nya disciplinära åtgärder.
Varning eller avstängning
Bråkiga grundskoleelever ska nu kunna tilldelas en skriftlig varning av rektorn, något som i dag endast är möjligt i gymnasiet.Rektorn ska även kunna stänga av en bråkig grundskoleelev från ordinarie undervisning "om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero". Dock får avstängningen pågå som längst i en vecka och högst vid två tillfällen per kalenderhalvår.
- Visst, jag tycker också att det är viktigt med ordning i skolan för att ge eleverna bästa möjliga studiemiljö. Dock anser jag att de förändringar som görs i syfte att nå en bättre svensk skola är endera enbart administrativa som förslaget om nytt betygssystem eller ogenomtänkta på annat sätt så som nu aktuellt förslag. Som vanligt så betonas övriga elevers trygghet och studiero. Någon måste också tänka på den stökiga elevens situation. Varför är vissa elever stökiga ? Inte sällan är det elever med ett neuropsykiatriskt funktionshinder som utmålas som syndare. Det måste inpräntas att det är tidiga förebyggande insatser som kommer att vara de mest verkningsfulla. Varför alltid vänta med kraftfulla åtgärder tills felet är begånget ? Varför är åtgärderna i första hand repressiva ?