Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 9 augusti 2009

Dags att skrota Länsstyrelserna

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding.

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar, en servicemyndighet, och en överklagandeinstans. När jag går in på Länsstyrelsernas gemensamma hemsida så ser jag nedanstående sammelsurium av uppgifter.

Länsstyrelsens verksamheter
Allmänna val
Bingo och lotterier
Begravningar
Bevakningsföretag
Boende
Deponering av pengar
Djurskydd
Fiske
Integration
Jakt
Jämställdhet
Kameraövervakning
Kommunikationer
Krishantering
Kulturmiljö
Körkort
Lantbruk
Livsmedelstillsyn
Medborgarskap
Miljömål
Miljöskydd
Naturvård
Notarius Publicus
Näringsliv
Pantbanker
Regional utveckling
Rennäring
Samhällsplanering
Skogsbruk
Sociala frågor
Statlig lönegaranti
Stiftelser
Trafik
Vattenverksamhet
Vigsel
Överförmyndare

Behöver vi verkligen en särskild myndighet för att sköta dessa uppgifter? Jag ställer mig tveksam till detta.

Debatten efter Gotlandslandshövdingens avpolleterande har också fäst uppmärksamheten på Länsstyrelsernas chefer, Landshövdingarna. Landshövding borde vara en betydelsefull post som kräver chefskompetens och en noggrann rekrytering. Idag utses landshövdingar mera som en belöning för lång och trogen tjänst, när du avslutat eller ledsnat på din politiska karriär.
Nej, skrota Länsstyrelserna och fördela deras arbetsuppgifter på befintliga myndigheter, kommuner och landsting. Det har trots allt hänt en del sedan 1634.

I inlägg 2009-01-30 berörde jag ur ett Norrlandsperspektiv Ansvarskommittens förslag om sex storregioner. Jag kan väl upprepa att jag inte ser sex storregioner som lösningen på att få hela Sverige att fungera.