Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 6 juli 2011

Svenska kyrkan - Nej tack!

Än en gång läser jag om ett ärende där en präst förgripit sig på en ung konfirmand men ändå tillåts fortsätta att verka som präst. Att han dessutom under 2011 varit ansvarig för kyrkans kärleks- och samlevnadskurser i den församling han verkar ter sig snarast absurt.
Jag har tidigare berört ämnet och finner det obegripligt att detta får fortgå med Svenska Kyrkans goda minne.

Tidningen Ångermanland bröt trenden

Special Olympic Summer Games i Aten – den olympiska tävlingen för världens idrottsutövare med en viss utvecklingsstörning är nu avslutad.Att tävlingarna ens pågått har gått svensk media totalt förbi. Detta trots att mediabevakningen i Aten varit intensiv under tävlingarna. Då har det förstås gällt kravaller och de protester som förekommit till följd av Greklands prekära ekonomiska situation.

Nu läser jag för första gången om svenska framgångar i Special Olympics. Detta i tidningen Ångermanland.