Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 2 juni 2011

Kungens lilla såpa

Ja, rubriken är förstås en travesti på "kungens lilla piga". Passande när granskningen av kungen och hans förehavanden börjar anta såpakaraktär. Tyvärr är det Kungen själv och hans medarbetare som mest bidrar till denna lågtståendeform av dokumentärbeskrivning.

Så här ser jag på spektaklet:

- Om Kungen någon gång skulle besökt en s k herrklubb, strippklubb eller liknande så upprör det mig inte det minsta.
- Om dessa besök varit på eget initiativ eller om han "lurats" dit av sina "kompisar" är inte heller av avgörande betydelse för mig.
- Dylika besök kan ju idag ses som högst olämpliga men var när de skedde knappast något som upprörde vare sig media eller allmänheten. Då hade väl skriverierna varit igång långt tidigare.
- Däremot är det förstås högst olämpligt om det förevarit någon form av samvaro med renodlade gangsterelement.

Det som gjorts har gjorts, men vad hade kunnat göras bättre i det pågående efterspelet:
- Kungen skulle naturligtvis tillstått att han besökt någon dubiös klubb vid något tillfälle och skyllt på sina välvilliga "kompisar".
- Kungen skulle kunnat fört ett feministiskt resonemang om jämlikhet mellan könen och idag tagit avstånd från dessa besök.
- Kungens välvilligt inställda "kompisar" skulle förstås ha haft vett att inte ge sig in i affärer med den undre världen. Där är dom nämligen chanslösa. Där finns inte plats för naiva, av överklasskontakter uppblåsta, aningslösa stollar.
- Kungens informationschef Bertil Ternert. Ja, varför fick han jobbet? Jo ,jag vet att han haft liknande befattningar vid Försvaret och SAS. Anställd för att som expert bistå Hovet i mediekontakter. Så, varför har han jobbet kvar?

Den avgörande frågan är förstås om Kungen idag är trovärdig. Efter att ha följt mediarapporeteringen och f f a efter att ha sett TT-intervjun med Kungen så är mitt svar Nej!

Patetiskt, tragiskt, sorgligt, pinsamt, klantigt, korkat, osmart är några av de ord som passar i sammanhanget.

Finns nåt mera att tycka om i denna såpa? Ja, om medias roll förstås. Den är som den är, alltid närvarande men inte alltid uppskattad. Mer eller mindre snaskiga. Men dom gör sitt jobb. Mer eller mindre bra.Precis som du och jag.

Apropå nåt helt annat. På måndag den 6 juni firas Sveriges nationaldag. Numera helgdag dessutom. Kanske skulle vi i stället ha behållit Annandag Pingst som helgdag.