Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 10 juni 2011

Å så var det det här med ålder igen

Ålder och åren i vårt liv är ju något ständigt närvarande. Nåt som vi alla nån gång tänker på i något avseende. Jag upprepar därför ett gammalt inlägg, från 14 januari 2009. Varför? Ja, jag tycker bara att de ordstäv om ålder som jag där radar upp är tänkvärda. Sånt som är tänkvärt kan gärna upprepas, läsas igen och igen. Det leder förr eller senare till en egen djupare fundering, en längre gående reflektion. En reflektion som leder mig själv framåt. Det är det som brukar kallas "att utvecklas som människa".