Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 17 februari 2009

Invandrarpolitik - inga nyheter från moderaterna

På tisdagen överlämnar Moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation sin slutrapport till partistyrelsen.
Huvuddragen presenteras på DN Debatt.
Rapporten föreslår åtta steg mot en förändrad invandringspolitik. Och budskapet är tydligt: Sverige bör ta i med hårdare tag, enligt den moderaterna arbetsgruppen.
I rapporten föreslås bland annat följande:
Invandrares rätt att själva välja bostadsort slopas i sin nuvarande form.
Invandrare skall fortfarande kunna välja vart de vill bo, men de som väljer att bosätta sig i kommuner som är ”överetablerade” kommer inte få någon ersättning, enligt den moderata förslaget.
Invandrare som begår brott bör utvisas oftare än vad som i dag sker, föreslås också.
”Det ska också, i större utsträckning än i dag, vara möjligt att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott”, står det på DN Debatt.
Den som fått medborgarskap på felaktiga grunder skall kunnas berövas det.
”Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.”
Bakom rapporten står migrationsminister Tobias Billström, Ulf Kristoffersson, Socialborgarråd i Stockholm och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.
Deras nästa steg är att diskutera rapporten inom alliansen.
Ja, vad finns att säga. Personerna bakom rapporten är bara att beklaga. Att på detta sätt flirta med invandrarfientlighetens företrädare är ett fattigdomsbevis. Nog borde vi väl ha utvecklat tänket lite längre år 2009.
Liksom med många andra problemområden i samhället så gäller det i första hand att gå in med tidiga insatser. Se till att människor som kommer till Sverige snabbt ges en möjlighet till integration genom t ex att tidigt lära sig det svenska språket och tidigt få ett fotfäste i arbetslivet. Visst, en del av de moderata förslagen syftar säkert till detta men jag gillar inte sättet som förslagen uttrycks på. Självklart skall oegentligheter begågna av invandrare stävjas likväl som de begågna av svenskar, men icke desto mindre är det faktiskt viktigt hur vi väljer att uttrycka våra ambitioner. Det går ju också att också lyfta fram de positiva saker som invandrare för med sig och tillåta dessa egenskaper att framträda. T ex tillse att invandrare med god utbildning ges möjlighet att arbeta inom sitt område. Vi behöver inte högskoleutbildade diskare, SL- och taxichaufförer.
Se invandrare som en tillgång, inte bara som en belastning för samhället.