Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 27 januari 2009

Avveckla Försäkringskassa och Arbetsförmedling

Stackars alla som arbetar på Försäkringskassan. Jag börjar tycka lika synd om dom som jag ömmar för alla människor som utsätts för Försäkringskassans godtyckliga myndighetsutövning.

Jag ömmar dock inte för Fk:s högsta ledning som genom hela omorganisationsprocessen köpt regeringens ogenomtänkta uppdrag utan att för en stund säga "stopp och belägg, detta håller inte". Nu när katastrofen är ett faktum begär man 1 miljard i tilläggsanslag. För guds skull, lägg inte mera pengar i händerna på denna inkompetenta och av ja-sägare bestående ledning.

Du behöver inte vara Einstein för att förstå att den omorganisation som Fk genomgått skulle ända i kaos. Varför tror alltid de styrande att omorganisationer finansierar sig själva genom rationaliseringar ? Att som i Fk:s fall minska på personal och öka avståndet till kunderna genom att sätta all tilltro till internetlösningar är både korkat och naivt.

Jag tror att det nu är läge för en dramatisk omläggning som syftar något längre än till i morgon. Avveckla Fk och Arbetsförmedling i dess nuvarande former och sammanför dessa myndigheters uppgifter med delar av kommunernas socialtjänst för att på detta sätt skapa EN stöd- och bidragsmyndighet. På detta sätt skulle många vinster göras. Den dåliga samverkan som idag finns mellan dessa olika verksamheter skulle inte längre ställa till trassel för kunden som idag bollas mellan olika instanser där man skyller på varandra och inte tar eget ansvar. Människor skulle inte längre behöva känna sig kränkta och som brickor i ett spel utan skulle ha möjlighet att samlat, till en instans, framlägga sina svårigheter och behov.
Om man nu ändå storstädar tycker jag att man samtidigt ska sopa bort den för eländet ansvarige ministern, socialförsäkringsminister Christina Husmark-Persson.

"Diplomaterna" - Heja Sverige !

Jag såg igår första avsnittet i SVT av realityserien "Diplomaterna". En intressant inblick i ett arbete som långt ifrån bara består av cocktailpartyn i tjusig ambassadmiljö. Igår beskrevs den viktiga uppgiften att vara svenska medborgare behjälpliga i krisområden. Denna gång evakuering av svenskar från Beirut efter Israels attack på Libanon i juli 2006. Ingen lätt uppgift.

Det mest anmärkningsvärda var dock vad som framkom av Sveriges oduglighet på krisberedskapsområdet. Här beskrevs hur Sverige efter Tsunamin 2004 byggt upp en krisberedsakap eftersom en sådan totalt saknades 2004, i vart fall i realiteten. Kanske fanns den på papper. När man nu byggt upp en krisberedskap så hade man emellertid missat en viktig detalj. Man hade inte räknat med att krig och kriser inte tar semester i juli som de flesta av oss andra. Därför fanns ingen jourberedskap på UD när läget blev skarpt.

Man fick ringa runt till semesterlediga diplomater och lyckades fånga någon på väg till golfbanan som fick bli chef för den nödvändiga evakueringen av svenskar från Beirut. En inte enkel uppgift skulle det visa sig. Man fick helt enkelt skrapa ihop det gäng av UD-tjänstemän som fanns tillgängliga. Många helt utan erfarenhet av dylika operationer. Denna totalmiss i krisberedskapsupplägget ska dock inte skyllas på UD:s personal utan ansvaret vilar förstås ytterst på regeringen. Pinsamt ! Jag undrar hur det ser ut idag ?

Hur olika länder agerar i kriser åskådliggjordes bra då Frankrike visade framfötterna. Det var Frankrike som ordnat evakueringsbåten mellan Cypern och Beirut och även de bussar som användes i Beirut. Dessutom representerades Frankrike på plats av regeringsföreträdare på ministernivå. Kort sagt, Frankrike var minst ett steg före hela tiden.

Den svenska delegationen bedömde sig i ett läge ha behov av särskild militär kunskap för att rätt kunna bedöma riskerna när man kom fram till Libanon. För detta ändamål fanns en grupp benämnd SSG. Emellertid så hemlig så ingen på UD kände till vilka som ingick. Visst låter det som ett dåligt skämt ?

Det ska bli spännande att följa fortsättningen. Jag tycker att det redan finns underlag till ett manus för en film som kan sikta på titeln "årets komedi".