Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 21 juli 2009

Trädgårdsprojektet i hamnTack Camilla för att du kom med ideer och gav oss lösningar på hur vi skulle utforma vår trädgård, fortfarande med våra egna önskemål i grunden. Nu när allt är klart (i vart fall för i år) så kan vi konstatera att vi är helnöjda så väl med helheten som där ingående detaljer. På bilderna ses ett antal av förändringarna; växthus, nyanlagd grusgård, plattor ersatta med gårdsgrus, nya odlingsbänkar, planteringsbord, nymurad grill, grind, rosenrabatt, häckplanteringar, uppfräschat poolområde med kringliggande markarbeten .Utsikt mot Kilsbergen från poolen då mellanliggande skog gallrats av skogsägaren.
Man blir lätt lite filosofisk i sin trädgård. Just nu passerar denna tanke:
- Det finns två sätt att leva. Med trädgård och utan trädgård.
Vad kan då återstå att göra ? Ja, alltid något kan vi anta då en trädgård aldrig blir helt klar. En trädgård lever ju ett ständigt växlande liv vilket antagligen kommer att inspirera oss till ytterligare förändringar.