Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 16 april 2013

Pin(k)samt

Manneken Pis på plats i Bryssel.


Åklagarmyndigheten i Uppsala har drivit ett ärende om offentlig urinering vidare till Svea Hovrätt efter det att den urinträngde artisten Mange Schmidt frikänts i tingsrätten.

Brottet ägde rum i klassisk Uppsalamiljö, vid Fyrisån inte långt från  restaurang Flustret, dagen före Valborgsmässoafton i fjol.  Brottet uppmärksammades av en nitisk polisman på väg över Islandsbron och därmed var den rättsligsa karusellen i rörelse.

Jag firade under mina studieår på 70-talet ett antal Valborgsmässoaftnar i Uppsala och är glad för att en drill i det fria då inte var ett lagbrott. Hade så varit kanske jag varit noterad i belastningsregistret .

Visst, det är viktigt att upprätthålla lag och ordning men i detta fall tycker jag att rättsivern gått för långt.  Som sagt, pin(k)samt. Rättsväsendets resurser kan användas på ett mera omdömesgillt sätt.

Kommer polisen i Uppsala att sätta in förstärkta resurser till Valborg tro?