Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 18 augusti 2011

"Billig"och av okunskap stinkande rubriksättning

Läser i denna artikel att en ny medicin ska godkännas. Medicinen som innehåller en cannabisliknande substans och riktar sig till personer med MS benämns då plötsligt "knarksprej". Samma fenomen har jag sett när det gäller mediciner för personer med ADHD där de okunniga påstår att man skriver ut amfetamin.

Varför används dylik rubriksättning som inte har något med sjukdomstillstånden att göra och tveklöst inte är skriven med minsta omtanke om de personer som lider av MS ellerADHD. Dylik journalistik innebär enbart skada för redan drabbade människor.