Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 11 april 2011

Bättre sent än aldrig

Så har då Regeringen insett att sjukförsäkringssystemet behöver en anpassning till verkligheten och människorna. F f a är det positivt att det ska kunna finnas vidgade möjligheter till individuella bedömningar. Jag tycker att just detta, att människor klumpats ihop och individaspekten tappats bort, varit den största grundläggande bristen i det människofientliga system som varit rådande under senare år.
Att allt inte in absurdum styrs av ett fyrkantigt regelverk är också något som gagnar kreativitet och nytänkande.

Nu är det viktigt att också Försäkringskassans personal förstår vad dessa korrigeringar av systemet står för och börjar se individen bakom varje s. k. "sjukfall". En genomgripande utbildnings- och informationsinsats är nog på sin plats. Annars är risken stor att korrigeringarna uppfattas som tomma ord och bara blir ytterligare en kränkning på vägen för de människor som skall rehabiliteras.