Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 23 juli 2015

Nytt projekt på gång

Sedan vi flyttade hit till Getingstorp 2008 så har vi genomfört många projekt. Det har varit små, medelstora, stora och ett antal extra stora projekt. 

Vartefter tiden gått så borde  sannolikheten för nya projekt vara liten. Så är det förstås, men ändå inte riktigt när D är med i bilden. Hon har alltid en ny ide på lager. 

När jag för nån vecka sedan skulle klippa gräset så bad D mig titta efter någon plats på tomten som skulle kunna härbärgera en ny miljö där det bl. a. ska rymmas en rabatt för nya perenner hon införskaffat. 

För att jag skulle se tomten med lite "nya ögon" så började jag klippa där jag normalt slutar klippa. Och visst såg jag en massa "nytt". Mitt förslag blev att den här "nyheten" kunde placeras nere i hörnet av syrenhäcken. 

Föga anade jag att det skulle bli så stort som det nu ser ut att bli. Skälet till detta är att syrenhäcken i just den aktuella delen invaderats av en massa oönskad växtlighet, bl. a. lönn och rönn. D tog därför igår fram röjsågen och skred till verket. Resultatet när hon gallrat färdigt i syrenhäcken ser du på bilderna här nedan. 

Som så ofta så har nu projektet växt och kommer att bli nåt mycket mera än en perennrabatt.  Vad det nu slutgiltigt blir vet jag inte så därför ska jag inte gå händelserna i förväg och sia om vad som kommer att finnas där nere nästa sommar. D har överraskat mig förr så jag ger mig till tåls. Spännande tycker jag.

Nej, där är inget nytt på gång, bara nyklippt.

Men, där nere i syrenhäcken händer nåt.

 En del av syrenhäcken är borta och stenmuren framtagen.

Nere i det hörnet kommer det att bli nåt nytt
och spännande.


Varför just här? Jo, bl. a. för att vi här bjuds
det sista av kvällssolen.