Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 12 februari 2018

Vedspisupproret

Att värna om miljön tycker jag är viktigt. Men, ibland vilar ett löjets skimmer över åtgärderna. Ett bra exempel på det är de nya vedspisregler som gäller från den 1 juli i år. Nog bör det finnas angelägnare områden att reglera för att värna om miljön.
Inte minst i dessa tider då  MSB är på väg att skicka ut foldern "Om kriget kommer" till oss medborgare. 

Jag tillhör de lyckligt lottade som redan har
en gammal vedspis installerad.